Gezinshuis Talenten van de toekomst

Wonen

In het gezinshuis Talenten van de toekomst ontvangen jongeren op drie manieren ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Zo kunnen ze interne zelfstandigheidstraining krijgen, ambulante begeleiding of ze ontvangen op 17-jarige leeftijd coaching samen met belangrijke personen uit het netwerk.

Interne zelfstandigheidstraining

De jongere woont in één van de interne appartementen van het gezinshuis. Daar kan de jongere oefenen om zelfstandig te worden.

Coaching jongere en het netwerk

Het gezinshuis organiseert acht bijeenkomsten met ouders en belangrijke anderen van de jongere op 17-jarige leeftijd. Het doel is samen kijken hoe de zelfstandige de jongere is op verschillende leefgebieden. Vervolgens wordt gekeken of de jongere in de toekomst ondersteuning nodig heeft en deze ondersteuning geboden kan worden door de ouders of belangrijke anderen.

Ambulante begeleiding           

Als een jongere vanuit het gezinshuis zelfstandig gaat wonen helpen ze met het vinden van woonruimte. Vervolgens ontvangt de jongere begeleiding in de vorm van coaching.

Meer informatie