Participatiescan

De participatiescan is een analyse- en actietool voor heldere regionale afspraken over effectieve samenwerking en begeleiding ten behoeve van jongeren in een kwetsbare positie. Deze tool helpt gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van jongeren in een kwetsbare positie willen versterken om gezamenlijk de sterktes en zwaktes in de huidige aanpak en noodzakelijke verbeteracties te bepalen.

Daarmee kunnen we met meerdere partijen in de regio in gesprek gaan over het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie.De tool biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips en trics om deze jongvolwassenen succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Ga naar de participatiescan