Interne zorgstructuur met centrale rol voor schoolmaatschappelijk werk

Onderwijs
Zorg

‘Nabijheid is de sleutel voor succes’

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen op het mbo tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben? Het Summa College in Eindhoven heeft een interne zorgstructuur opgezet waardoor zorgcoaches via het zorgteam snel kunnen overleggen en actie kunnen ondernemen. Dat doen zij samen met de externe partners die in de school aanwezig zijn: schoolmaatschappelijk werk, ggz, leerplichtambtenaren en op afroep de GGD. Door de korte lijnen kunnen de middelen uit het door de gemeente gefinancierde vsv-project efficiënt besteed worden.

Om te voorkomen dat jongeren in het mbo vastlopen door persoonlijke problemen is snel ingrijpen met laagdrempelige hulp cruciaal. ‘Ons uitgangspunt is dat interne en externe samenwerkingspartners fysiek aanwezig zijn in de scholen, dicht bij de studenten en dicht bij de onderwijsteams,’ stelt Marieke Sepers, teamleider studentenbegeleiding van het Summa College. ‘Nabijheid is de sleutel voor succes’. Dat vraagt om een fijnmazige interne zorgstructuur en de aanwezigheid in de school van externe partners met verstand van zorg en leerplicht. En wanneer een student meer of andere jeugdhulp nodig heeft, moet dat adequaat geregeld worden via een wijkteam.

Opzet van de zorgstructuur

In de interne zorgstructuur van het Summa College heeft iedere student als eerste aanspreekpunt een loopbaanbegeleider, ieder team een zorgcoach en ieder cluster van opleidingen een zorgcoördinator. Deze zorgcoördinator is voorzitter van het zorgteam waarin de zorgcoaches samenwerken met zowel interne als externe partners die fysiek in de school aanwezig zijn, zoals schoolmaatschappelijk werk, ggz, Leerplicht Plus-ambtenaren en GGD.

Het schoolmaatschappelijk werk, dat goed in de school is geïntegreerd, onderhoudt het contact met de wijkteams om de jeugdhulpverlening te regelen. ‘Daar hebben we voor gekozen omdat onze gebouwen niet in de wijken staan waar onze studenten wonen’, legt Marieke Sepers uit. ‘Generalisten van de wijkteams staan op veel meer op afstand van de scholen en werken vooral curatief en op vraag.’ Het Summa College zou liever werken volgens het model “mbo als wijk”, maar dat sluit niet aan op de manier waarop de wijkteams in Eindhoven nu zijn georganiseerd, vertelt Marieke Sepers. ‘Bovendien hebben we ook veel studenten van buiten de regio. Onderwijs en gemeente zijn momenteel wel in gesprek over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg.’

Lees meer over deze interne zorgstructuur op NJi.nl