Inwoner- en cliëntparticipatie

- , Utrecht
Wonen
Zorg

Wat betekent het om inwoners te laten participeren in de organisatie van zorg en ondersteuning? Hoe benut u als organisatie de ervaringskennis van burgers? 

In deze bijeenkomst krijgt u inspirerende voorbeelden te zien waarin input van inwoners daadwerkelijk is omgezet in resultaat. Ook wordt er kennis gedeeld, methodieken uitgelegd en aandacht besteed aan het beantwoorden van concrete vragen van deelnemers.

Locatie

Social Impact Factory in Utrecht 

Meer informatie en aanmelden

Gratis entree

Meld je aan