Jaarcongres Schulden en Armoede

- , Amersfoort
Veiligheid
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen

Als je weet dat je je vaste lasten kunt betalen, een buffer kunt opbouwen en financiële ruimte hebt om mee te doen in de samenleving, dan ervaar je een stabiele basis in je bestaan. Een basis waarop je je zich verder kunt ontwikkelen. Voor een steeds grotere groep is dit niet meer weggelegd, zelfs niet wanneer zij aan het werk zijn.

Wat als je een flexibel inkomen hebt en je van tevoren niet weet hoeveel uren je in de maand werkt? En je je toeslagen hier elke maand op moet aanpassen? Wat als het niet lukt om naar een goedkopere woning te verhuizen omdat die niet beschikbaar is? Of je vaste lasten elk jaar stijgen? Dan wordt bestaanszekerheid een wankel evenwicht. Tijdens het Jaarcongres Schulden en Armoede op 20 september in Amersfoort focussen we op dat evenwicht. Het congres draagt dan ook de titel Bestaanszekerheid: van wankel evenwicht naar stabiele basis . Hoe zorgen we voor een stabiele basis voor iedereen? Welk effect heeft een wankel evenwicht in bestaanszekerheid op andere leefdomeinen, zoals opvoeding, gezondheid en welzijn?

Sprekers en workshops

  • Erik Dannenberg , voorzitter van Divosa, opent het congres en deelt zijn visie op het garanderen van bestaanszekerheid voor iedereen.
  • Tamara van Ark , staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertelt  over de aanpak van het Rijk. Hoe kunnen we samen het tij keren, zodat iedereen bestaanszekerheid kent?
  • Koen Caminada , hoogleraar aan de Universiteit Leiden, spreekt over de effectiviteit van het terugdringen van armoede in andere landen. Wat kunnen wij daar in Nederland van leren?
  • Hoe ziet de toekomst eruit als het gaat om rondkomen en bestaanszekerheid? Trendwatcher Jim Stolze laat ons zien wat we kunnen verwachten voor de komende decennia.

Meer informatie en aanmelden