Jeugdhulp en sport in het sociaal domein

Publicatie

Netwerk & vrije tijd
Zorg

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten op verschillende terreinen beter scoren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Sport heeft de laatste jaren een steeds grotere rol gekregen in gemeentelijk beleid.

De handreiking Jeugdhulp en sport in het sociaal domein van het Kenniscentrum Sport gaat in op de vragen:

  • Hoe en onder welke voorwaarden zorgt sport voor positieve effecten bij kwetsbare jongeren?
  • Wat is de rol van de sportcoach?
  • Wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen?

Jaar: 2017
Type: Rapport
Pagina's: 15
Bron: Kenniscentrum sport

Meer informatie