Jongerencoach gemeente Enschede

Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Werk & inkomen
Wonen

Tip

In het kort

  • De jongerencoach werkt met jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie, die niet naar school gaan en weinig tot geen inkomen hebben of een uitkering ontvangen. Ze hebben op dit moment geen andere coach/regisseur bij de gemeente of onderwijs.
  • De begeleiding van de jongerencoach is vrijwillig en vindt plaats op alle leefgebieden.
  • De jongerencoach heeft een relatief kleine caseload: 30 tot 35 jongeren. Hiermee is er voldoende tijd om jongeren goed te leren kennen en op maat te ondersteunen.
  • Er is een vrij inzetbaar budget dat de jongerencoach kan inzetten als wet- en regelgeving een noodzakelijke praktische oplossing in de weg zit. Dit budget wordt niet vaak gebruikt. Alleen al de beschikbaarheid van het budget maakt dat de jongerencoach sneller aan een passende oplossing kan werken.
  • De jongerencoach van de gemeente Enschede is een van de pilots van de Twentse Belofte, een meerjarenaanpak in de regio Twente gericht op voortijdig schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie. De pilot is gestart in september 2019 met één jongerencoach. In juni 2020 begint een tweede jongerencoach.

Het eerste contact met een jongere gaat meestal via WhatsApp, legt Renske Put uit, jongerencoach bij de gemeente Enschede. 'Een brief met het logo van de gemeente schrikt vaak af.' Dan volgt een kennismakingsgesprek, vaak bij de jongere thuis. Dat gesprek is vrijblijvend. 'Ik leg uit dat ik wil kijken wat voor toekomst ze willen, en wat zij daarvoor nodig hebben. En dat ik voor de gemeente werk, maar dat hier geen verplichtingen aan vast zitten.'

In het eerste gesprek zoekt Renske naar kleine hulpvragen. 'Bijvoorbeeld uitzoeken welke zorgverzekering ze hebben, of welke schulden er openstaan. Zo bouw ik een vertrouwensband op, door te laten zien dat ik echt iets voor ze wil doen.' Het is daarbij belangrijk om duidelijk te zijn, ziet Renske. 'Ik ben eerlijk in wat ik wel en niet kan betekenen voor een jongere. En ik ben altijd bereikbaar voor ze via de app. Ook 's avonds en in het weekend.'

Samen bellen

De mate van ondersteuning verschilt per jongere. 'Sommigen zijn heel ondernemend en hebben maar een paar duwtjes nodig. Ik help dan bijvoorbeeld met het schrijven van een cv of sollicitatiebrief.' Anderen hebben meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij flinke schulden. 'Dan pakken we de stapel enveloppen erbij en help ik ze om er orde in te krijgen. Vaak vinden ze het eng om te bellen, dus dan bellen we samen om een betalingsregeling te treffen.' Soms begeleidt Renske jongeren naar andere vormen van ondersteuning, zoals het lokale budgetadviesteam of de Stadsbank. 'Ik ga dan mee voor een kennismakingsgesprek.'

Renske werkt pragmatisch en gaat uit van wat de jongere nodig heeft. 'Op de middag voor Kerst ben ik met een jongen meegegaan naar de daklozenopvang. Hij heeft geen ouders op wie hij kan bouwen. Samen met hem heb ik het intakegesprek gevoerd, en dat waardeerde hij enorm. Voor mij was dat een ontzettend leuk begin van de Kerst.'

Ruimte voor wat nodig is

Jongeren hebben te maken met verschillende wet- en regelgeving, die niet altijd aansluit bij hun situatie. Zo begeleidde Renske een jongedame die een rolstoel moest laten aanmeten in Hengelo, maar voor wie de reiskosten niet werden vergoed. 'Volgens de regels van de Wmo moest ze familie vragen voor het vervoer. Maar haar moeder heeft geen auto, en door haar ziekte heeft ze een beperkte vriendengroep. De Participatiewet zegt dat de afstand minder dan twintig kilometer is en ze dus kan fietsen. Maar ze zit in een rolstoel. Ik heb haar daarom met mijn eigen auto naar Hengelo gereden. Op m'n vrije dag.'

Volgens Renske wordt in zo'n geval teveel naar beleid en kaders gekeken. Ze probeert collega's in de gemeentelijke organisatie meer te laten kijken naar wat er nodig is voor een jongere. Dat lukt steeds beter. Maar soms is er een kwaliteitsmedewerker die op de rem trapt omdat een besluit niet conform de regels is.

'Dan is het fijn dat ik gesteund word door mijn leidinggevende, die op een hoger niveau dingen kan veranderen. Zo proberen we meer ruimte te creëren, en die vangrail wat meer naar buiten te duwen.' Tegelijkertijd zijn haar leidinggevende, maar bijvoorbeeld ook collega’s van RMC belangrijke sparringpartners. 'Denk ik wel goed? Of probeer ik een kant op te duwen die echt niet kan?'

Zo balanceert Renske tussen de gemeentelijke organisatie en de leefwereld van jongeren. Het helpt dat ze een aantal jaren bij de afdeling werk & inkomen heeft gewerkt, waardoor ze de regels én mensen daar kent. Toch is dat niet het belangrijkste, denkt Renske. 'Je moet het vooral leuk vinden om betrokken te worden bij het persoonlijke leven van een jongere. Bij alle shit die er soms bij komt kijken, maar ook bij de kleine momenten die veel voor hen betekenen. Als je dat leuk vindt, komt die andere kant vanzelf wel.'

Samenwerking

Een belangrijk element van haar werk is de samenwerking met allerlei partijen in de stad. Zo ziet ze veel jongeren die eenzaam en sociaal geïsoleerd zijn. Deze jongeren brengt ze in contact met het jongerenwerk, dat veel activiteiten organiseert. 'Ik hoef niet zelf iets te organiseren, maar ga alleen mee voor een kennismaking.'

Het ROC Twente is vanaf het begin van de pilot betrokken. 'Ik ken de school goed en weet precies bij wie ik moet zijn voor een aanmelding.' Met de zorgpartners was het in het begin wat aftasten, ervaarde Renske. 'Ze vroegen zich af wat ik kwam doen, en wat dit betekende voor hun rol met de jongeren. Maar er ontstaat meer bekendheid onderling. Bij de jongeren met een ambulant begeleider blijf ik op de achtergrond. Ik ben er niet op uit om hun werk te doen.'

Toekomstperspectief

Bij de start van de begeleiding maakt Renske een nulmeting. Na een half jaar kijkt ze hoe de jongere er dan voor staat. Daarbij vindt ze vooral het verhaal van de jongere belangrijk, benadrukt ze. 'Het gaat erom dat een jongere zich geholpen voelt. Willen we een jongere uit de uitkering halen omdat hij daarmee vooruitgaat? Of alleen omdat wij als gemeente dat belangrijk vinden?'

Het is nog te vroeg voor harde resultaten, maar Renske vindt de pilot nu al succesvol. 'We hebben jongeren in beeld die helemaal niet in beeld waren. Sommige van hen zouden zonder begeleiding dieper in de problemen zijn geraakt, bijvoorbeeld met schulden. Anderen hadden zich misschien wel gered, maar zouden voor altijd in een uitkering blijven hangen. Zonder perspectief voor de toekomst.'