Kenmerken schoolverlaters en arbeidspositie vijf jaar later

Data & duiding

Onderwijs
Werk & inkomen

Er waren in 2009/2010 meer mannen die voortijdig hun school verlieten dan vrouwen. In de periode tot vijf jaar na het verlaten van het onderwijs blijkt een deel van de schoolverlaters (met of zonder startkwalificatie) toch weer te zijn teruggekeerd in het onderwijs.

De schoolverlaters die niet meer terugkeerden in het onderwijs waren vijf jaar na het verlaten van het onderwijs vaker werkzaam naarmate ze een hogere opleiding hadden afgerond. Uitzondering zijn de schoolverlaters met een mbo-4-diploma vanuit de bbl. Zij hadden met 94 procent ongeveer even vaak werk als de hbo- en wo-schoolverlaters. Veel van deze mbo-4-gediplomeerden zijn al wat ouder en volgden de opleiding vaak als onderdeel van het werk. De voortijdig schoolverlaters hadden met 61 procent het minst vaak betaald werk.

Naar rapport CBS