Klas als Werkplaats

Onderwijs
Zorg

‘Het is fijn om te weten dat je met je problemen bij iemand terecht kan’

Eén vaste ondersteuner in de klas voor vragen die het onderwijs overstijgen, van gezondheidsproblemen en schulden tot verzuim en psychische klachten. Door het inzetten van een schoolmaatschappelijk werker, trajectbegeleider of een jeugdhulpverlener als zogeheten ‘KAW-er’ probeert het Rotterdamse Albeda College sinds 2014 voor eerstejaars studenten de drempel naar hulp te verlagen en schooluitval te voorkomen. Dat werkt want ook studenten met veel problemen blijven beter bij de les.

Voor eerstejaars mbo-studenten in Rotterdam die kampen met uiteenlopende persoonlijke en maatschappelijke problemen is school vaak het enige houvast voor hun kansen op werk en een betere toekomst. Om hun opleiding vol te houden en af te maken hebben zij een extra steuntje in de rug nodig, ook om zich in de klas thuis te voelen. Docenten en onderwijsbegeleiders signaleren hun problemen wel, maar kunnen meestal onvoldoende ondersteuning bieden bij het aanpakken ervan. Studenten gaan uit zichzelf niet op zoek naar hulp of hebben juist al met veel verschillende hulpverleners te maken.

Opzet Klas als Werkplaats

Onder de titel Klas als Werkplaats (KAW) zorgen de mbo-opleidingen van het Albeda College en Zadkine er samen met twee jeugdhulporganisaties voor dat vaste KAW-ers (zorgmedewerkers) gedurende ongeveer 8 uur per week in de klas aanwezig om eerstejaars studenten samen met de schoolloopbaanbegeleider te ondersteunen. Daardoor zien ze hoe studenten in de klas functioneren en leren ze hen goed kennen. Bij dringende vragen zijn de KAW-ers een directe schakel naar extra individuele hulp.

KAW is gebaseerd op de methodieken van oplossingsgericht, systeemtheoretisch en competentiegericht werken; de student wordt gestimuleerd zelf oplossingen te bedenken en te kiezen, er wordt aandacht besteed aan oorzaak en gevolg van gedrag, en aan het vinden van een balans tussen taken en vaardigheden van studenten.

Lees meer op NJi.nl