Landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

- , Online sessie

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 wordt door gemeentelijk medewerkers kennis gedeeld en geïnspireerd. Na de landelijke mededelingen wordt eerst met jongeren in gesprek gegaan over de impact van corona en de overgang naar volwassenheid. Daarna worden in twee rondes deelsessies gegeven door het NJi, OZJ, KBA Nijmegen en Henk Diepenmaat.

Voor wie?                        

Mensen die werkzaam zijn bij een gemeente en zich bezighouden met 16-27.

Programma

10:00-10:15       Landelijke mededelingen

10:15-10:45       In gesprek met jongeren over de impact van corona en de overgang naar volwassenheid

Binnen het netwerk 16-27 werken we allemaal aan eenzelfde doel: integrale ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfredzaamheid. Maar hoe ziet de route naar zelfstandigheid eruit, volgens jongeren in een kwetsbare positie? Wat komt een jongere tegen in onze huidige samenleving, en welke invloed heeft corona hierop? Welke ondersteuning vereist dat volgens hen van hulpverleners? Tijdens de bijeenkomst vertellen jongeren hier hun eigen verhaal over, waarna ruimte is om vragen te stellen.                            

10:50-11:35       Deelsessies ronde 1

  • Het NJi over Toekomst gericht werken – jongeren kansrijk naar de toekomst

Het NJi en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ontwikkelen een aanpak Toekomstgericht Werken, gericht op begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar volwassenheid. In drie regio’s (Leiden, Lekstroom en Midden-Holland) is een leertraject gestart rondom het vormgeven van integrale inkoop 18-/18+ in aansluiting op de principes van toekomstgericht werken. Tijdens de bijeenkomst wordt de aanpak toegelicht. Welke ervaringen zijn tot nu toe opgedaan? En hoe wordt gezorgd voor een goede borging van de aanpak?

  • KBA Nijmegen over Transitieroute van school naar werk

Duizenden jongeren met een ondersteuningsbehoefte in het mbo hebben het moeilijk in de overgang van school naar werk. Op school krijgen ze extra ondersteuning, maar bij de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar nog onvoldoende te vinden. In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk: de transitieroute van school naar werk. Tijdens de sessie deelt Jan Raaijman de belangrijkste lessen uit het project: wat zijn successen en wat zijn uitdagingen? Welke handzame voorbeelden en instrumenten hebben het project al opgeleverd die waardevol zijn om te delen? En hoe verhoudt de transitieroute zicht tot de MBO Routekaart?

11:40-12:25       Deelsessies ronde 2

  • OZJ over Oppakken en Leren van complexe casuïstiek

Bij het oppakken en leren van complexe casuïstiek worden ingewikkelde hulpvragen door een expertteam opgepakt, onder andere door het inzetten van maatwerk. Maatwerkoplossingen zijn vaak de oplossing bij ingewikkelde ondersteuningsvragen. Maar, het organiseren van maatwerkoplossingen vraagt vaak veel van betrokkenen. Daarom besteed het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek aandacht aan dit onderwerp: hoe organiseer je maatwerk? Bekende succesfactoren van goed werkende expertteams worden momenteel geïmplementeerd in alle expertteams. Op deze manier wordt er bovenregionaal, landelijk en in de regio geleerd van opgepakte complexe casuïstiek. Susan Verlinden en Ellen Kemper (OZJ) delen de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan. Ook gaan ze tijdens de sessie in op procesregie: hoe wordt deze rol ingezet? En hoe wordt gezorgd voor goede borging?

  • Borging Big 5 16-27 met Henk Diepenmaat: hoe borg je de geleerde lessen van aflopende programma’s?

De integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27 loopt eind 2021 af en het is tijd om de geleerde lessen mee te nemen naar de komende regeringsperiode. Met extra borgingsactiviteiten gaan we de belangrijkste geleerde lessen over de 5 domeinen verzamelen en in een lonkend perspectief plaatsen. De activiteiten worden doorlopen met betrokken kernteampartners 16-27, samenwerkende programma’s en regionale spelers. Resultaat is een beschrijving van een ruggengraat model voor de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid 16-27 welke in toekomstige perioden kan worden geactualiseerd en toegepast om de samenhang in het spelersveld te optimaliseren. Tijdens de sessie vertelt Henk Diepenmaat hier meer over. Ben je ook bezig met de borging van 16-27? Sluit aan en ga met ons mee in gesprek over hoe we dit het beste kunnen doen! 

Aanmelden

Ik meld me aan