Landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

- , Online sessie

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. We trappen af met de landelijke mededelingen, daarna gaan we in twee ronden van deelsessies in gesprek. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over het programma. We hopen je op 30 september te zien!

Programma

10:00-10:10       Landelijke mededelingen

10:15-10:45       In gesprek met jongeren

Binnen het netwerk 16-27 werken we allemaal aan eenzelfde doel: integrale ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfredzaamheid. Maar hoe ziet de route naar zelfstandigheid eruit, volgens jongeren in een kwetsbare positie? Wat komt een jongere tegen in onze huidige samenleving, en welke invloed heeft corona hierop?                            

10:50-11:35       Deelsessies ronde 1

 • De VNG over de Hervormingsagenda Jeugd
  Rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een hervormingsagenda. Tijdens deze bijeenkomst neemt de VNG u mee in de vorderingen van de agenda en ontvangt ook graag uw input en reflectie.
   
 • Samenhang ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met een zorgvraag
  Er gebeurt veel op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt en zorg voor kwetsbare jongeren. Maar hoe verhoud je je als gemeente tot al deze ontwikkelingen? Ministerie van OCW en de VNG geven een presentatie over de verschillende ontwikkelingen, waarna ruimte is voor vragen en uitwisseling.

11:40-12:25       Deelsessies ronde 2

 • Informatievoorziening jongeren en de App Ping Ping
  Ping Ping is een digitale tool voor jongeren om hun (financiële) vaardigheden rondom life events (zoals 18 worden, studeren, op jezelf gaan wonen, werken) te verbeteren en hun basis op orde te krijgen. Wat zijn tot nu toe de ervaringen en lessen? En hoe kunnen andere gemeenten de App inzetten?
   
 • Borging Big 5 16-27 met Henk Diepenmaat
  De integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27 loopt eind 2021 af. Met extra borgingsactiviteiten gaan we de belangrijkste geleerde lessen over de 5 domeinen verzamelen. Tijdens de sessie presenteert Henk Diepenmaat een eerste uitwerking van de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid in termen van het ruggengraat model. 

Voor wie?                        

Mensen die werkzaam zijn bij een gemeente en zich bezighouden met 16-27

Aanmelden

Ik meld me aan