Landelijke bijeenkomst RMC en de route arbeid

- , Meet-up, Jaarbeurs in Utrecht

In de regio’s proberen we al enkele jaren de jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Elke regio kent daarin haar eigen accenten, maar we hebben hetzelfde doel: jeugdwerkloosheid voorkomen én terugdringen.

Niet alleen in tijden van crisis, maar ook in economisch betere tijden moeten we voorkomen dat jongeren tussen wal en schip geraken. Het begint bij de regionale samenwerking. Maar hoe doe je dat? Deze landelijke bijeenkomst van Ingrado helpt je om in jouw regio de samenwerking nog beter te maken.

Je mag deze uitnodiging doorgeven aan je collega als je zelf niet kan of hij/zij meer betrokken is bij dit onderwerp. We vragen je als RMC om een partner mee te nemen uit het onderwijs, de gemeente of de arbeidsmarkt, waarmee je samenwerkt in de route naar arbeid mee te nemen.

Programma

12.30 - 13.00 uur Inlooplunch
13.00 - 13.20 uur Introductie en kennismaken
13.20 - 13.45 uur Laatste nieuws vanuit ministeries SZW en OCW
13.45 - 14.15 uur Good practise West-Brabant
14.15 - 14.30 uur Netwerkpauze
14.30 - 15.30 uur In gesprek met elkaar in het Worldcafé
15.30 - 16.00 uur Wrap-up en vragen

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer info en aanmelden op de website van Ingrado