Landelijke kennisdelingsbijeenkomst Aanpak Jeugdwerkloosheid

- , Online
Werk & inkomen

De arbeidsmarktgevolgen van de coronacrisis zijn voor jongeren relatief groot. Zij hebben minder kansen op een eerste baan en waar zij wel werk hebben, is dit vaak in sectoren die hard getroffen zijn door de crisis, zoals de horeca. Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid, waarvoor het kabinet circa 350 miljoen euro heeft vrijgemaakt, zetten we ons in om jongeren door deze tijd te helpen. Onder andere gemeenten, scholen, RMC en UWV werken samen om jongeren naar werk of vervolgonderwijs te begeleiden.

Om met elkaar te leren wat werkt in de Aanpak Jeugdwerkloosheid vindt op 27 mei een online kennisdelingsbijeenkomst plaats. De ministeries van OCW en SZW organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met de MBO Raad, Ingrado, de Programmaraad en SBB.

Voor wie?

De bijeenkomst is open voor iedereen die betrokken is bij het tegengaan van jeugdwerkloosheid met betrekking tot jongeren uit het mbo of voortijdig schoolverlaters. Hieronder vallen mbo-scholen, RMC-coördinatoren, regionale coördinatoren jeugdwerkloosheid en gemeenteambtenaren Werk & Inkomen. Daarnaast verwelkomen we loopbaanbegeleiders, leerbedrijven en jongerencoaches.Deelname is gratis.

Programma (13.00-16.00 uur)

Plenaire opening 

  • Gezamenlijk van start met de Aanpak Jeugdwerkloosheid op hoofdlijnen, een overzicht van het programma en een jongere aan het woord.
  • Verdiepende deelsessies met succesvoorbeelden, zoals:
  • Gelijke kansen naar de arbeidsmarkt
  • Hoe ziet succesvolle loopbaanbegeleiding eruit?
  • Wat kunnen we leren van het PRO/VSO?
  • En nog veel meer!

Plenaire afsluiting

  • We delen de opgehaalde lessen en schetsen het vervolg.
  • Netwerkcarrousel

Meer informatie en aanmelden

Meld je aan