Leercirkel motie Kwint

- , Utrecht

OCW en Ingrado organiseren in 2019 vier leercirkels van de pilot Motie Kwint/Özdil. Met deze leercirkels wisselen we ervaringen uit over de begeleiding van jongeren met een entree opleiding of mbo-2 opleiding naar de arbeidsmarkt.

We delen opgedane kennis van de acht deelnemende pilotregio’s zodat ook andere (pilot)regio’s inspiratie opdoen voor hun eigen aanpak. Ook brengen we met elkaar knelpunten in beeld en onderzoeken we wat vernieuwende oplossingsrichtingen zijn.

Locatie

Utrecht

Meer informatie

Meer informatie vind je op website van Ingrado.

Ingrado.nl