Leerplichtwet 1969

Regels & wetgeving

Onderwijs
Zorg

Wat is de Leerplichtwet?

De Leerplichtwet 1969 bepaalt dat kinderen tussen de 5 en 16 jaar onderwijs moeten volgen. De leerplicht geldt vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden.

Kwalificatieplicht

Voor jongeren die op hun 16e nog geen startkwalificatie hebben in de vorm van een mbo- (niveau 2 of hoger), havo- of vwo-diploma, geldt tot hun 18e een kwalificatieplicht. Dat betekent dat ze bij een school ingeschreven moeten staan tot ze 18 jaar zijn of tot ze een startkwalificatie behalen.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.

Leerplichtontheffing

Kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking kunnen op verzoek van ouders een leerplichtontheffing krijgen. Dat moet op basis van psychische of lichamelijke gronden, met een verklaring van een arts of andere deskundige. Kinderen met een leerplichtontheffing kunnen in een kinderdagcentrum dagbehandeling, dagbesteding en individuele begeleiding krijgen.

Verschillende vormen van verzuim

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Bekijk het overzicht van Ingrado voor de verschillende vormen.

Download overzicht