Maatschappelijke Business Case jongerenwerk voor gemeenten

Publicatie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Participe Advies een maatschappelijke Business Case voor het jongerenwerk gemaakt. Deze case maakt de waarde van het jongerenwerk herkenbaar én zichtbaar voor zowel jongeren zelf, de samenleving als gemeenten. Het laat zien wat het jongerenwerk oplevert in Nederland en draagt bij aan het steviger positioneren van jongerenwerk in gemeenten.

Auteur: Participe Advies
Jaar: 2017
Type: Publicatie
Pagina's: 6
BronParticipe Advies

Maatschappelijke Business Case jongerenwerk voor gemeenten

PDF - 3.65 MB