Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk bij jongvolwassenen

Publicatie

Onderwijs
Werk & inkomen
Zorg

Hoe komt het dat een grote groep jongeren in dezelfde fase van hun leven te maken krijgt met vergelijkbare mentale knelpunten? In dit essay richt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zich op de achtergronden van mentale druk bij jongeren en kijkt hierbij kritisch naar hoe onderwijs en de arbeidsmarkt georganiseerd zijn. 

Hoe breed wordt mentale druk ervaren, wat schuilt erachter en hoe vaak leidt mentale druk daadwerkelijk tot knelpunten? Ook lees je meer over de maatschappelijke achtergronden ervan en worden twee handelingsperspectieven geschetst.

Naar de publicatie