Mbo-opleidingen met een gunstige arbeidspositie

- , Online
Onderwijs
Werk & inkomen

In januari werd een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen gepubliceerd. Dit is een nieuw soort onderzoek op basis van microdata van het CBS waarbij schoolverlaters over een langere tijd worden gevolgd. Ingrado organiseert hier op woensdag 14 april om 13.00 uur een webinar over. Aanvullend op dit onderzoek wordt in dit webinar ingegaan op de arbeidsmarktprognoses van SBB. 

Het onderzoek draagt bij aan de ondersteuning van jongeren bij het maken van een studie- en beroepskeuze op de toekomstige arbeidsmarkt. dit unieke onderzoek, gegeven door Michel van Smoorenburg (UWV) en Jelle Zwetsloot (SEO).

Doelgroep

Onderwijsprofessionals en geïnteresseerden in de begeleiding van onderwijs naar arbeid.

Meer informatie en aanmelden

De onderzoeken kunnen helpen om de loopbaanoriëntatie en –begeleiding te verbeteren. Door de gespreksleider zal de verbinding worden gemaakt naar het voorkomen van schooluitval en de aanpak jeugdwerkloosheid.

Je kan het onderzoek vinden op werk.nl of via de site van Ingrado.

Meld je aan