ME/CVS en onderwijs

- , Online

Bij ME/CVS zijn mensen langer dan 6 maanden ernstig vermoeid. De ziekte wordt ook wel chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encefalomyelitis genoemd. De Gezondheidsraad gebruikt de naam ME/CVS. Het is nog onduidelijk of het om één ziekte of om meerdere verschillende ziektes gaat. Er zijn ook jongeren die lijden aan ME/CVS. Hoe kunnen we jongeren in het onderwijs hierbij begeleiden?

Programma

  • Uitkomsten van het actieonderzoek Onbegrepen ziek van Pluut & Partners. Welke belangrijke inzichten hebben wij opgedaan in het actieonderzoek? Wat is voor jongeren met ME/CVS belangrijk?
  • Goede voorbeelden delen. Wij gaan tijdens het webinar met een jongere, ouder en professional in gesprek over hun ervaring met school. Wat hebben we geleerd? En wat kunnen anderen leren van deze casus?
  • Tools beschikbaar stellen. Tijdens het webinar besteden we aandacht aan praktische tools die begeleiders, ouders en jongeren helpen om het gesprek te voeren over passend onderwijs.

Voor wie?

Begeleiders, leerplichtambtenaren, ouders, jongeren met ME/CVS, jeugdartsen, leerkrachten en mentoren

Aanmelden

Meld je aan