Meedenksessie gegevensdeling jongvolwassenen in een kwetsbare positie

- , Online

Hoe kunnen we op een veilige manier de informatie delen die nodig is om een jongere optimaal te ondersteunen, met waarborging van de privacy? Wat mag er juridisch? Hebben we het goed ingericht? En hoe delen we gegevens zorgvuldig en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de jongere? Tijdens de online meedenksessie ‘gegevensdeling van jong volwassenen in een kwetsbare positie’ willen we hierover met gemeenten in gesprek.  

Programma

Tijdens de meedenksessie staan we allereerst stil bij de belangrijkste actualiteiten rondom het vraagstuk wonen en zorg voor jongvolwassenen en delen we belangrijke documenten. Daarna staan we uitgebreid stil bij twee onderwerpen rond gegevensdeling 16-27 die van meerwaarde zijn voor gemeenten om mee aan de slag te gaan (meer informatie wordt meegestuurd met de agenda, na aanmelding). Vervolgens is er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om goede voorbeelden uit te wisselen, casuïstiek te behandelen, vragen te stellen en zorgen te delen. Tot slot bespreken we vervolgstappen in de ondersteuning 16-27.

Informatie en aanmelden

Voor wie: de sessie is bedoeld voor deelnemers vanuit gemeenten

Meld je aan

Heb je vragen of wil je vooraf een casus, goed voorbeeld of vraag indienen? Stuur dan een mail naar edgar.oomen@vng.nl o.v.v. online meedenksessie gegevensdeling.