Meedenksessie onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag

- , Online
Onderwijs
Werk & inkomen

Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie? En hoe ga je om met discussies rondom financiering? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Met de online meedenksessie ‘onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag’ willen we hierover met gemeenten in gesprek.  

Programma

Tijdens de meedenksessie staan we allereerst stil bij de belangrijkste actualiteiten rondom het vraagstuk wonen en zorg voor jongvolwassenen en delen we belangrijke documenten. Daarna staan we uitgebreid stil bij twee onderwerpen rond onderwijs-arbeidsmarkt 16-27 die van meerwaarde zijn voor gemeenten om mee aan de slag te gaan (meer informatie wordt meegestuurd met de agenda, na aanmelding). Vervolgens is er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om goede voorbeelden uit te wisselen, casuïstiek te behandelen, vragen te stellen en zorgen te delen. Tot slot bespreken we vervolgstappen in de ondersteuning 16-27.

Informatie en aanmelden

Voor wie: de sessie is bedoeld voor deelnemers vanuit gemeenten.

Meld je aan

Heb je vragen of wil je vooraf een casus, goed voorbeeld of vraag indienen? Stuur dan een mail naar edgar.oomen@vng.nl o.v.v. online meedenksessie onderwijs-arbeidsmarkt.