Mentorschap, bewindvoering en curatele

Regels & wetgeving

Werk & inkomen
Zorg

Mentorschap

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan worden ingesteld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. Deze bewinden staan in het openbare curatele en bewindregister.

Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële- en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en mentorschap niet volstaat. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. Alle lopende onder curatelestellingen staan in het openbare curatele en bewindregister.

Handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt. Handelingsbekwaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij het kopen of huren van een huis of een telefoonabonnement afsluiten.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.