In de leeftijdsfase 16-27 maken jongeren zich los van hun ouders en ontwikkelen ze hun eigen identiteit. Naast de gezinssituatie en de omgeving op school of werk hebben jongeren behoefte aan een leefmilieu waarin ze zichzelf kunnen ontplooien, waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, zich kunnen ontspannen en kunnen doen wat zij leuk vinden, samen met leeftijdsgenoten.

Talenten ontdekken

Veel jongeren brengen hun vrije tijd door met vrienden en/of zijn lid van een jeugd- of sportvereniging. Met wie ze omgaan en wat ze doen is belangrijk voor hun ontwikkeling en het ontdekken van hun eigen talenten. Niet iedere jongere wordt vanuit huis gestimuleerd om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het is belangrijk dat jongeren los van hun thuissituatie, opleidingsniveau of economische status de mogelijkheid hebben om hun vrije tijd te besteden aan activiteiten waarin zij kunnen leren door te ervaren, zichzelf kunnen zijn en kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Uitvlucht

Als een jongere met zichzelf in de knoop zit, geen stabiele thuissituatie heeft, zich op school niet gehoord voelt of een achterstand heeft, kan het zijn dat hij of zij minder gemotiveerd is, te laat op afspraken verschijnt, gaat spijbelen of zelfs helemaal niet meer naar school gaat. Voortijdig schoolverlaten vormt een risico voor het vinden en behouden van werk. Ook is de kans op een slechtere gezondheid en crimineel gedrag groter. Jongeren kunnen een uitvlucht zoeken door zich af te zonderen, veel te gamen, op straat rond te hangen of door bijvoorbeeld drugs en drank te gebruiken.Daarom is het belangrijk dat jongeren een nuttige vorm van vrijetijdsbesteding hebben.

Jongerenwerk

Om jongeren optimaal gebruik te laten maken van hun talenten en te ondersteunen in hun ontwikkeling zijn jongerenwerkers van belang. Zij spreken de taal van de jongeren en zijn aanwezig daar waar de jongeren zijn. Ze helpen de jongere te ontdekken waar hij of zij in uitblinkt, werken aan zelfvertrouwen, begeleiden de jongeren naar volwassenheid en een positieve vrijetijdsbesteding en kunnen als rolmodel functioneren. Ook geven jongerenwerkers grenzen aan en behartigen ze hun belangen. Ze leggen contact met jongeren op straat, op school, in jongerencentra, via social media en bijvoorbeeld winkelcentra en leggen de verbinding met de samenleving. 

Praktijkvoorbeeld

Jongerenwerk in het voortgezet onderwijs

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt. 
Lees meer