Onderwijs in Cijfers: Voortijdig schoolverlaten

Data & duiding

Onderwijs

De cijfers geven inzicht in hoeveel jongeren er zonder startkwalificatie van school zijn gegaan, ook wel voortijdig schoolverlaters (vsv) genoemd. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma.

Je vindt hier zowel landelijke cijfers als cijfers per gemeente. Er zijn cijfers beschikbaar van vroegtijdig schoolverlaters op het middelbaar onderwijs en voortgezet onderwijs. 

Bekijk de cijfers