Onderwijs zorg en de Leerplichtwet

Publicatie

Onderwijs
Zorg

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, lees je wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Aan de hand van twee cusussen wordt omschreven hoe je om kan gaan met de onderwijstijd wanneer deze niet volledig ingevuld kan worden. 

Meer informatie