Online bijeenkomst Perspectief voor de jeugd met MDT

- , Online bijeenkomst

Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Eenzaamheid, onderwijsachterstanden, gebrek aan stageplekken, werkloosheid, schulden en stress liggen op de loer. Het kabinet heeft daarom 58,5 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het bedrag is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Vanuit dit Jeugdpakket is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, in samenwerking met MDT-organisaties.

Het programma  maatschappelijke diensttijd (MDT) organiseert daarom op donderdag 14 januari van 14.30 tot 16.00 uur de online bijeenkomst ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over MDT en de subsidieronde die wordt opengesteld om de € 15 miljoen uit te zetten onder gemeenten.

Programma

14.30 uur     Welkom en opening door dagvoorzitter en burgemeester Depla, tevens commissievoorzitter

14.40 uur     Toelichting MDT door programmadirecteur Jacqueline de Jager

14.45 uur      MDT in de praktijk

14.55 uur     Toelichting subsidieronde door ZonMw en beantwoording vragen

15.25 uur     Afsluiting door dagvoorzitter en bestuurlijke vertegenwoordiger VNG Van Noort, tevens wethouder van Harderwijk

15.35 uur     Kennismakingssessies per provincie(s)

16.00 uur     Einde

Meer informatie en aanmelden

Naast gemeenten en MDT-organisaties zijn ook de welzijnsorganisaties waar gemeenten mee samenwerken van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst. Gemeenten kunnen deze uitnodiging aan hen doorsturen.

Meld je aan

Deelnemers ontvangen de link voor de bijeenkomst per e-mail op donderdagmorgen 14 januari.

Meer info over MDT: www.doemeemetmdt.nl

Bekijk ook de video Wat is MDT.