Online meedenksessie onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag

- , Online sessie
Onderwijs
Werk & inkomen
Zorg

Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie? En hoe ga je om met discussies rondom financiering? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Met de online meedenksessie ‘onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag’ willen we dit soort vragen beantwoorden en jullie inspireren.  De meedenksessie is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27 en vindt online plaats op 25 juni, 10:00-12:00. Je kan vanaf iedere omgeving inloggen en meedoen!

Praktische informatie

Wanneer:          25 juni, 10:00-12:00 (en daarna online terug te kijken)

Voor wie:           De sessie is bedoeld voor deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en zorg, Weet je collega’s voor wie deze sessie ook interessant kan zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

Hoe:                    De sessie volg je online vanaf je eigen werkplek.

Meedoen?         Klik hier om je aan te melden

Meedenksessie onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag

Tijdens de meedenksessie willen we allereerst de verschillende perspectieven op het vraagstuk in beeld brengen. We willen daarnaast zichtbaar maken wie er allemaal bezig zijn met het onderwijs-arbeidsmarkt en wat zij doen. Verder geven we handvatten voor het handelingsperspectief. Tijdens de sessie spreken we met allerlei betrokkenen over het vraagstuk:

  • Perspectief vanuit de doelgroep
  • Feiten, cijfers en goede aanpakken
  • Perspectief onderwijs
  • Perspectief gemeente
  • Perspectief Zorg
  • Perspectief werkgevers
  • Regionaal goede voorbeeld 
  • Vervolgstappen en ondersteuning 16-27

Er is daarnaast ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en input te leveren.

Landelijke aanpak 16-27

Dit webinar is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27. De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, het Rijk en gemeenten. Meer informatie? Kijk op www.16-27.nl

Meer informatie

Heb je vragen of wil je vooraf een casus, goed voorbeeld of vraag indienen? Stuur dan een mail naar edgar.oomen@vng.nl o.v.v. online meedenksessie onderwijs arbeidsmarkt.