Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

Publicatie

Veiligheid
Wonen
Zorg

In dit vervolgonderzoek is de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan jongeren die een JeugdzorgPlus-instelling of een Justitiële Jeugdinrichting verlaten en weer teruggaan naar hun oude gemeente of zich vestigen in een nieuwe gemeente onderzocht.

De samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) hebben gedurende het onderzoek in de drie geselecteerde gemeenten jongeren en hun (professionele) netwerk geïnterviewd en gevolgd, beleidsontwikkelingen in de gemeenten geanalyseerd en stand van zaken in de uitvoeringspraktijk getoetst middels groepsinterviews met gemeenten en netwerkpartners.

Samenvatting

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en netwerkpartners ervan zijn doordrongen dat toekomstplannen voor kwetsbare jongeren zo veel mogelijk integraal en op verschillende leefdomeinen gemaakt moeten worden. Op ieders agenda staat dat de uitvoering van de plannen door moet lopen na het 18e levensjaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de onderzochte gemeenten en netwerkpartners nog niet om het voorgenomen beleid in de praktijk te brengen. 

Integraal beleid

De inspecties vragen in de gezamenlijke aanpak van verbeteringen expliciet aandacht voor het ontwikkelen van integraal beleid en met name het sturen op de implementatie ervan. Ten tweede is van belang dat het toekomstplan van de jongere is en er een passend perspectief in staat. Een derde aandachtspunt is het tijdig anticiperen en concreet organiseren van benodigde voorzieningen. Deze thema’s zijn voor alle Nederlandse gemeenten en hun netwerkpartners relevant omdat alle jongeren het recht hebben om gezond en veilig op te groeien om later zelfstandig (al of niet met ondersteuning) te kunnen participeren.

Titel: Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst
Jaar: 2017
Uitgevers: Toezicht Sociaal Domein en Samenwerkend Toezicht Jeugd
Type: Rapport
Pagina's: 28 

Naar publicatie