Out on the streets

Publicatie

Wonen

Dak- en thuisloze lhbti-jongeren zijn een dubbel kwetsbare doelgroep. In dit onderzoek staan de ervaringen en verhalen van Amsterdamse lhbti-jongeren die thuisloos zijn centraal. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor beleid en praktijk.

In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren zocht Movisie antwoorden op de volgende vragen: Hebben dak- en thuisloze jongeren en (jong)volwassenen in Amsterdam specifieke ervaringen, problemen en behoeften die gerelateerd zijn aan hun lhbti-zijn en zo ja, welke zijn dit? Is specifieke ondersteuning voor deze doelgroep wenselijk en zo ja, hoe moet deze ondersteuning eruit zien?

Auteurs: Groot, N. de; Vijlbrief, A.; Emmen, M.
Jaar: 2018
Uitgever: Movisie; in opdracht van de Gemeente Amsterdam en Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren
Type: Rapport
Pagina's: 40

Naar rapport