Aanpak 16-27

De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten. 

Ondersteuning van kwetsbare jongvolwassenen

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Het ontbreekt kwetsbare jongeren vaak aan een eigen netwerk dat hen daarbij ondersteunt. Wij ondersteunen deze jongeren bij het vinden van een stabiele basis voor volwassenheid op het terrein van werk & inkomen, onderwijs, welzijn, netwerk & vrije tijd. Daarbij gaan we uit van de wensen, de mogelijkheden en het tempo van deze jongeren zelf. We willen deze jongeren zelf meer regie en verantwoordelijkheid daarin geven.

Ondersteuning van jongvolwassenen houdt niet op bij 18. We werken samen aan doorlopende en integrale ondersteuning van kwetsbare jongvolwassenen om een stabiele basis te bereiken in volwassenheid. Dat vraagt ontwikkeling van het vakmanschap en de samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines, en het organiseren van integrale en doorlopende ondersteuning. Zo leveren we met elkaar het maatwerk dat voor deze kwetsbare jongeren nodig is.

Integrale aanpak

De integrale samenwerking van de Landelijke Aanpak 16-27 is erop gericht om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het bereiken van een stabiele basis op de leefdomeinen onderwijs, netwerk & vrije tijd, werk & inkomen, wonen en welzijn op weg naar volwassenheid.

Als samenwerkingsverband weten we meer en bereiken we meer. Meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren. Vanuit hun eigen expertise werken de aangesloten kennisinstituten, landelijke branche- en beroepsverenigingen en gemeenten samen binnen Landelijke Aanpak 16-27. 

Heb je een vraag, opmerking of aanvulling? 

Stuur een mail naar info@16-27.nl. Wij streven ernaar je bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.