OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht werken, een vak(manschap) apart?

- , Online via Zoom
Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Wat hebben jongeren, die opgroeien in een kwetsbare positie, nodig in de overgang naar volwassenheid? Wat vraagt toekomstgericht werken van professionals in houding, denken en handelen? Hier is de afgelopen jaren veel kennis over opgebouwd. Op de eerste plaats vanuit wat jongeren zelf aangeven belangrijk te vinden, maar ook vanuit onderzoek en praktijk.

Meld je hier aan

Dit is een van de Zoomerschool bijeenkomsten van OZJ. Bekijk www.voordejeugd.nl ook de andere Zoomerschoolsessies.