Participatiewet

Regels & wetgeving

Onderwijs
Werk & inkomen

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is een regeling voor werk en inkomen voor iedereen die (gedeeltelijk) kan werken. Deze wet ondersteunt mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van een inkomen. Dat is een taak van de gemeente.

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren op basis van de Participatiewet aanspraak maken op ondersteuning en een eventuele bijstandsuitkering. Hierop is één uitzondering: in artikel 10f staat de bepaling dat de gemeente leerwerktrajecten moet aanbieden aan leerplichtige 16- en 17-jarigen die dat nodig hebben.

Ondersteuning bij het vinden van werk

De Participatiewet regelt ook dat deze jongeren ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze leeftijdsgroep ook financieel te ondersteunen door de bijstandsuitkering (eventueel tijdelijk) aan te vullen. Jongeren van 21 jaar en ouder die niet werken of studeren hebben recht op bijstand.

Vier weken zoektermijn

Voor jongeren van 18 tot 27 jaar geldt een wachttijd: pas na vier weken zelf zoeken naar een geschikte school, studie of baan, ontstaat de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen. In de Participatiewet en in de Wet minimumloon is ook het minimumjeugdloon geregeld. Dit geldt voor jongeren vanaf 15 jaar en loopt door tot en met 23 jaar. Per 1 juli 2017 is het minimum jeugdloon voor jongeren van 21 jaar en ouder afgeschaft. Zij hebben voortaan recht op het gewone minimumloon. Om het verschil met het minimumjeugdloon te beperken zal dit voor 18-, 19- en 20-jarigen meestijgen.

Mogelijkheid tot maatwerk

Een te strikte interpretatie van bepaalde maatregelen uit de participatiewet, zoals de vier weken zoektermijn en de scholingsplicht, kan kwetsbare jongeren (16-27) in grote problemen brengen. Gemeenten kunnen daarom gebruik maken van de mogelijkheid tot maatwerk

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.