Passend en langer indiceren

- , Utrecht
Wonen
Zorg

In de praktijk blijkt dat cliënten hun indicatie regelmatig als niet passend en te kort ervaren. Hoe kunt u als gemeente passender en langduriger indiceren? Daar gaan we tijdens deze bijeenkomst op in. 

Tijdens de bijeenkomst wordt er ingegaan op vragen zoals: welke ruimte geeft de Wmo?, hoe sluiten we beter aan bij de behoefte van de cliënt? hoe communiceer je in een responsieve samenleving? 

Locatie

Seats2Meet in Utrecht

Meer informatie en aanmelden

Entree gratis

Meld je aan