Passend onderwijs in de praktijk

Publicatie

Onderwijs
Zorg

In deze bundel vind je acht innovatieve voorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp samen optrekken. Deze samenwerking kan helpen problemen van kinderen en gezinnen op te lossen, maar kan ook problemen voorkomen door vroegtijdige hulp.

Titel: Verrassend passend
Auteur: Schouten, E., J. Poell, C. Deen en V. Fafieanie
Jaar: 2019
Uitgevers: Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs
Type: Rapport
Pagina's: 56

Naar publicatie