Persona's eenzaamheid onder jongeren

Publicatie

Netwerk & vrije tijd

Eenzaamheid is aan de buitenkant niet zichtbaar en jongeren durven er niet over te praten. Dat heeft als gevolg dat eenzaamheid onder jongeren onzichtbaar is. Eenzaamheid kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen veranderingen in persoonlijke omstandigheden (overlijden, scheiding, verlies van werk of huis), persoonlijke eigenschappen (sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfvertrouwen) of onrealistisch hoge verwachtingen van sociale relaties, los van elkaar of in samenhang, ten grondslag liggen aan gevoelens van eenzaamheid. 

De gemeente Amsterdam heeft acht persona's laten ontwikkelen. Deze persona's zijn tot stand gekomen door onderzoek en interviews met hulpverleners, professionals, ambtenaren, wetenschappers en eenzame jongeren. 

Persona's eenzame jongeren

PDF - 1.55 MB