Jongeren in beeld - zicht krijgen met data en sturingsinformatie

Onderwijs
Veiligheid
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Datamatrix

Gemeenten die minder zelfredzame jongeren willen ondersteunen richting participatie, kunnen via allerlei bronnen data vinden die hen helpt om passende beleidskeuzes te maken. Er zijn echter veel verschillende bronnen van informatie die niet altijd goed te combineren zijn. Dat maakt dat veel gemeenten op dit moment nog onvoldoende gegevens hebben die kunnen helpen bij de sturing op integraal en toekomstgericht beleid voor jongeren. Met een werkgroep van gemeenten - klein, middelgroot en groot – hebben we een datamatrix ontwikkelt.

Datamatrix 16-27

PDF - 77.22 KB

De werkgroep

Met behulp van een ‘datamatrix’ is inzichtelijk gemaakt aan welke data gemeenten behoefte hebben, welke partijen over welke data beschikken en of en aan wie deze data beschikbaar mag worden gesteld. Ook doen we een eerste inventarisatie naar de ‘witte vlekken’ in de informatiebehoefte en beperkingen in de mogelijkheid tot openbaarmaking en uitwisseling van data als gevolg van de privacywetgeving.

Cijfers en duiding

Via de portal jongvolwassen is er nu op één plek een relevante data beschikbaar voor jongeren in een kwetsbare positie. Risicofactoren zijn benoemd per gemeente, regio en een landelijk beeld.

Relevante links

www.participatiescan.com

De Participatiescan is een online analysetool om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. Samen met netwerkpartners bekijk je de actuele situatie in jouw gemeente. Na het doorlopen van de scan heb je een concrete verbeteragenda (wat gaan we verbeteren en hoe?).

Monitor AOJ brengt onderwijs en jeugdhulp samen

Ontdek wat beter kan in jullie onderlinge afstemming en (preventieve) aanpak met de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Bekijk de cijfers bij jou in de gemeente of regio en doe de gratis Regioscan.