Soepelere overgang naar werk zonder startkwalificatie

Onderwijs
Werk & inkomen

Beleid en wetgeving van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Ministerie van Sociale Zaker en Werkgelegenheid (SZW) sluit nu nog onvoldoende op elkaar af om een soepele overgang naar werk mogelijk te maken. In deze pilot wordt geëxperimenteerd en geëvalueerd. De succesfactoren van de experimenten brengen we in kaart. Ook maken we procesmaterialen zoals interviewleidraden en achtergrondinformatie. Deze informatie vatten we samen in een werkvormen toolbox.

Deelnemers aan de pilot

  • Gemeente Amersfoort
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Zwolle
  • Gemeente Huizen
  • Meerinzicht
  • Gemeente Steenwijkerland

De deelnemende regio’s krijgen ondersteuning van Ingrado i.s.m. Kessels & Smit. De totale doorlooptijd is ongeveer zes maanden.