Transitiearena: jongeren buiten beeld motiveren

Onderwijs
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen

Jongeren die buiten beeld zijn geraakt zitten zonder werk of opleiding thuis, zijn dakloos of hebben geen vaste verblijfplaats. Ze hebben vaak al de nodige teleurstellingen en tegenslagen in hun leven meegemaakt, hebben weinig formeel erkende vaardigheden, beschikken nauwelijks over een ondersteunend netwerk en zijn het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt. Ze reageren niet op contactverzoeken en er is geen stok achter de deur in de vorm van een uitkering om jongeren te activeren richting werk. Een groot deel van deze 'onzichtbare jongeren' groeit op in achterstandswijken en heeft een migratieachtergrond. Discriminatie op grond van etnische herkomst, leeftijd of postcode speelt ook een rol bij het niet participeren.

Basis voor integraal samenwerken

Gemeenten worstelen wat ze met deze groep moeten doen. De wil is er vaak wel, maar de financiering, de kennis en het benodigde netwerk ontbreekt. Daarom willen we met deze pilot een basis leggen voor het integraal samenwerken om jongeren die buiten beeld zijn geraakt beter te bereiken, motiveren en ondersteunen.

Deelnemers aan de pilot

  • Gemeente Almere
  • RMC Drechtsteden
  • Gemeente Zwolle
    De deelnemers krijgen ondersteuning door Movisie. De doorlooptijd van deze pilot is ongeveer één jaar

Transitiearena's

Om jongeren weer in beeld te krijgen en te ondersteunen naar school, werk of dagbesteding is een samenhangende aanpak nodig. De beste manier om deze jongeren te bereiken is via informele organisaties en nieuwe initiatieven die op een alternatieve manier iets bieden aan de jongeren. Daarom betrekken we deze organisaties en initiatieven, de jongeren zelf en hun ouders, gemeentelijke diensten, aanbieders van zorg en bijvoorbeeld wijkteams in een transitiearena. Aan een transitiearena kunnen 40 tot 60 mensen deelnemen. Tijdens de transitiearena's wordt een bepaald thema geïntroduceerd, waarna twee praktijkvoorbeelden worden besproken. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om het thema te verdiepen en afspraken te maken over wat in de eigen praktijk te veranderen.

In elke regio organiseren we een serie van vijf transitiearena’s om gezamenlijk een netwerk op te bouwen en te werken aan de basis voor integraal samenwerken om jongeren die buiten beeld zijn geraakt beter te bereiken, motiveren en ondersteunen. Tussen de bijeenkomsten door gaan deelnemers aan de slag om nieuwe werkwijzen in de praktijk te brengen.

Werken met persona's

Om de jongeren tijdens de transitiearena's centraal te stellen ontwikkelen de deelnemers aan de pilot zes persona's. Deze persona’s krijgen een gezicht en een identiteit en brengen daarmee de factor mens terug in het ontwerpproces. Als we weten wie de jongeren zijn, in welke situaties zij verkeren en wat ze willen, kunnen we hen beter ondersteunen bij het behalen van hun doelen. De persona's hebben een naam, leeftijd en een identiteit. Een belangrijke toevoeging aan een persona is de omschrijving van zijn of haar doelen. Daarnaast gebruiken we tijdens de transitiearena's we het participatiewiel om een integrale aanpak te bevorderen.

Nieuws

Start van de pilot

De woningnood is terug. Onder jongeren in het algemeen en onder kwetsbare jongeren in het bijzonder. Behalve met het vinden van zelfstandige woonruimte, kampen kwetsbare jongeren vaak nog met meerdere andere problemen en lopen daardoor een groter risico op dak- of thuisloosheid.

Lees meer