Werken met persona's

In deze pilot worden zestien persona's ontwikkeld op basis van gesprekken met jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Een persona is een fictief persoon. Het is een manier om mensen een stem te geven.  

Het is belangrijk dat gemeenten en organisaties begrijpen wat jongeren bezighoudt, zodat ze hen beter kunnen ondersteunen. De serie persona's biedt ook de kans om de diversiteit van de groep jongeren in een kwetsbare positie realistisch naar voren te brengen. 

In gesprek met Ally (persona)

Lees meer Bekijk alle verhalen

Nieuws & interviews

Met jongeren persona's maken op basis van hun leven

Movisie is een pilot gestart om 16 persona’s samen met jongeren te maken. Daarbij wordt gewerkt met een groep van circa acht jongeren die samen één verhaal vormen. De eerste vier persona's zijn gemaakt.

Lees meer

Gemeenten in gesprek met jongeren uit de pilot

Er zijn acht jongeren betrokken bij de pilot Werken met persona's. Naast dat het maken van een persona een nieuwe ervaring is voor de jongeren, opent het ook nieuwe deuren. 

Lees meer