Praktijkonderwijs en jeugdhulp in Amsterdam

Onderwijs
Zorg

In dit praktijkvoorbeeld staat de Amsterdamse aanpak om praktijkonderwijs en jeugdhulp goed op elkaar te laten aansluiten beschreven. De aanpak is bekeken vanuit vier perspectieven: onderwijs, jeugdhulp, gemeente en ouders. 

In Amsterdam volgen zo’n 1.500 jongeren praktijkonderwijs, verdeeld over zeven praktijkscholen. Veel van deze jongeren zijn zorgleerlingen die soms flink overbelast zijn: ze hebben een leerachterstand, vaak gedragsproblemen en niet altijd een stabiele thuissituatie.

Om deze jongeren voor te bereiden op een zelfstandige plek in de samenleving is een goede samenwerking tussen de ondersteuning op school, de hulp en ondersteuning thuis en eventuele specialistische zorg aan de jongere en het gezin noodzakelijk. In Amsterdam zetten scholen, samenwerkingsverband, jeugdhulpinstellingen en de gemeente zich hier hard voor in.

Lees meer