Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Regels & wetgeving

Onderwijs

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

De RMC-functie is opgezet om voortijdig schoolverlaten onder jongeren na de kwalificatieplichtige leeftijd te beperken. Scholen zijn verplicht om jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die zich zonder startkwalificatie uitschrijven, te melden bij hun woongemeente. De RMC-medewerkers van de gemeente begeleiden jongeren zonder startkwalificatie weer terug naar school of naar werk.

RMC-regio's

Nederland telt 39 verschillende RMC-regio’s. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert. De verschillende gemeenten binnen de RMC-regio werken met elkaar samen.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.