S-Team vergroot zelfredzaamheid en zelfbewustzijn

Onderwijs
Zorg

‘Normaal ben ik geen prater’

Hoe help je jongeren met hun opleiding een goede basis voor hun toekomst te leggen als ze binnen en buiten de school worstelen met problemen? Door onderwijs en hulpverlening te integreren, bewijst het S-Team onder andere op twee locaties van ROC Friese Poort in Leeuwarden. De methodiek is ontwikkeld door Het Buro en wordt uitgevoerd door ervaren gedragswetenschappers en gedragswetenschappers en stagiaires van hbo en universiteit.

Jongeren die voortijdig afhaken in het mbo kampen vaak met problemen op verschillende vlakken die het leren moeilijk maken. Ze ervaren daarvoor binnen en buiten de school te weinig steun en aandacht. ‘Vooral voor jongeren die in het voortgezet onderwijs nog speciale begeleiding kregen is de overgang naar het mbo heel groot’, stelt directeur Dries Koster van de vestiging Leeuwarden-Dokkum van ROC Friese Poort. Hij heeft in zijn onderwijsloopbaan de verschillen tussen voortgezet onderwijs en mbo scherp in beeld gekregen.

Opzet van het S-Team

Het S(chool Talent)-Team is een methodiek van Het Buro waarin resultaatgericht onderwijs en procesgerichte hulpverlening elkaar versterken door studenten te inspireren, motiveren, confronteren en activeren. Dat gebeurt met een combinatie van een relatiegerichte maatjesrol, een resultaatgerichte docentrol en een procesgerichte hulpverlenersrol. ‘We hebben jarenlang projecten gedaan met voortijdig schoolverlaters, maar door op school te gaan werken kunnen we voorkomen dat jongeren uitvallen’, legt Erik de Breij, projectleider van het S-Team, uit. Dat team bestaat uit stagiaires maatschappelijk werk of psychologie die minstens 32 uur op de school aanwezig zijn, onder leiding van een ervaren professional. Op de achtergrond zijn de projectleider en een gedragswetenschapper als expert actief.

Zowel ROC Friese Poort als het Nordwin College in Leeuwarden haalden het S-Team in 2012 binnen, gefinancierd uit eigen middelen, een subsidie van het Oranje Fonds en een bijdrage van de gemeente Leeuwarden.

Lees meer over het S-Team op NJi.nl