Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten

Publicatie

Onderwijs
Zorg

Hoe kunnen mbo-instellingen en gemeenten mbo-studenten zo optimaal mogelijk ondersteunen als er (jeugd)hulp nodig is? Hoe kunnen zij het beste samenwerken? In deze handreiking vind je drie praktijkvoorbeelden en tips voor de praktijk. Tot slot bevat de handreiking handvatten om het gesprek aan te gaan over bestuur en beleid van die samenwerking.

Het Nederlands Jeugdinsituut heeft samen met KBA Nijmegen drie praktijkvoorbeelden beschreven de school Als Wijkteam-aanpak van het Deltion College, de school Als Werkplaats-aanpak van het Friesland College en de Schakelfunctionaris-aanpak van Landstede.

Tip

Tips voor een optimale samenwerking

In de handreiking staat een uitwerkingen van acht tips die bijdragen aan een optimale samenwerking tussen mbo en (jeugd)hulpverlening:

  1. Zorg voor ondersteuning van docenten en mentoren bij het zien en horen van de studie
  2. Investeer in de relatie tussen studenten en personen bij wie zij terecht kunnen voor steun
  3. Handel snel en op tijd
  4. Werk met één contactpersoon voor student en professionals
  5. Werk samen en deel informatie met en rondom de student 
  6. Betrek het (familie)netwerk
  7. Zorg voor bekendheid met professionele kaders en borg deze
  8. Werk met betrokken, goed opgeleide professionals