Samen werken vanuit ervaringskennis

- , Hogeschool Rotterdam

Iedereen heeft ervaringskennis en kan die inzetten. Ervaringskennis wordt steeds meer gezien als een zelfstandige kennisbron. Wat is de toegevoegde waarde van ervaringskennis? En hoe kan die het best benut worden? 

In dit symposium delen wij de ‘lessons learned’ van het project Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad & B-Ready. Ervaringsdeskundigen, docenten en onderzoekers van ExpEx en de Hogescholen Windesheim en Rotterdam werkten twee jaar samen en nemen jullie mee in de mogelijkheden en te behalen resultaten.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor jongeren, ervaringsdeskundigen, ouders, hulpverleners, docenten en  iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugdhulp.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over het symposium op de website van Hogeschool Rotterdam

Daar staat ook hoe je je voor dit symposium kunt aanmelden.