Samenwerking tussen mbo en hulpverlening

Publicatie

Onderwijs
Zorg

Hoe kunnen mbo-instellingen en gemeenten het beste samenwerken om mbo-studenten te ondersteunen, vooral als er (jeugd)hulp nodig is? In deze handreiking staan praktijkvoorbeelden, tips en trucs. Daarnaast vind je aanbevelingen voor onderzoek, effecten en kosten. Ook biedt de handreiking handvatten voor gespreksvoering. 

Sinds de komst van passend onderwijs, veranderingen in de zorg voor jeugd, de Jeugdwet en de Wmo ziet het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) landelijk verschillende varianten van samenwerking ontstaan. Bij veel gemeenten en mbo-instellingen leven vragen over de resultaten, organisatie en kosten van die samenwerking. In overleg met de MBO-Raad heeft het Nederlands Jeugdinstituut daarom samen met KBA Nijmegen het initiatief genomen om drie voorbeelden van samenwerking uit de praktijk te beschrijven.

Naar de handreiking