School-ex-programma

Onderwijs
Werk & inkomen

Met het School-ex-programma begeleidt het Graafschap College kwetsbare studenten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Jobcoaches ondersteunen jongeren bij het solliciteren en zetten hun netwerk in het regionale bedrijfsleven in. Deze begeleiding wordt steeds meer het onderwijs ingebracht, met sollicitatietrainingen en arbeidsmarktgerichte modules in het niveau-1-onderwijs.

Voor het Graafschap College, een roc met zo'n 10.000 studenten, gaat de rol van het onderwijs verder dan alleen een opleiding verzorgen. 'Het beleid is dat we niet klaar zijn bij de diplomering, maar pas als een jongere goed is terechtgekomen op de arbeidsmarkt', vertelt Alex Jansen, manager van het Loopbaanplein van het Graafschap College. 'Het onderwijs begeleidt en ondersteunt jongeren op hun weg naar volwassenheid. Daarin horen een opleiding en een beroep, maar ook dat ze zich zelfstandig kunnen bewegen in de samenleving. Voor sommige jongeren moet je dan wat extra's doen.' 

Loopbaanplein

Op het Loopbaanplein werken dertien organisaties samen om studenten de ondersteuning te bieden die niet beschikbaar is in het reguliere onderwijs. Er zijn orthopedagogen, maatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners, maar ook RMC's leerplichtambtenaren en psychiatrisch verpleegkundigen van GGNet. Ook het School-ex-programma wordt uitgevoerd vanuit het Loopbaanplein, door Graafschap Re-integratie.

Coaching

School-ex richt zich op kwetsbare jongeren die van het Graafschap College komen en hun weg moeten vinden naar de arbeidsmarkt. In eerste instantie betrof dit jongeren die een opleiding hadden afgerond, vertelt Debby Heltzel, die verantwoordelijk is voor het School-ex-programma. 'Ieder jaar stromen er tussen 2.300 en 2.500 leerlingen uit met een diploma. Wij bellen alle leerlingen die hun diploma hebben behaald. Natuurlijk om ze te feliciteren, maar vooral om te vragen: wat ga je nu doen? Er is altijd een groep leerlingen die aan het werk wil, maar niet weet hoe ze werk kunnen vinden. Deze leerlingen krijgen het aanbod om een coach te krijgen vanuit School-ex.'

Lees meer op NJi.nl