Stroomschema Arbeidstoeleiding

Instrument

Onderwijs
Werk & inkomen

Het stroomschema van het LECSO laat zien welke routes er zijn bij arbeidstoeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het instrument maakt inzichtelijk dat de ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk en inkomen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Stroomschema arbeidstoeleiding

Stroomschema arbeidstoeleiding

PDF - 199.02 KB