Succesfactoren Toekomstgericht Werken bij 's Heeren Loo

Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op de verschillende leefdomeinen. ’s Heeren Loo locatie Auriga, een van de deelnemers aan de pilot Werken met een Toekomstplan, biedt deze integrale aanpak en deelt het verhaal van Esmeralda (23 jaar).

Vanaf haar 10e is Esmeralda in behandeling bij ’s Heeren Loo, locatie Auriga. Ze startte bij de dagbehandeling. Hierdoor kon zij thuis blijven wonen. Uiteindelijk is zij een jaar later opgenomen in de crisishulpverlening van Auriga. Vanaf haar 12e heeft ze op verschillende leefgroepen binnen Auriga gewoond. Rond haar 17e is Esmeralda doorgestroomd naar een kamertraining-woning van Auriga. Hier werd ze door middel van coaching en trainingen begeleid naar zelfstandigheid. In de periode dat Esmeralda bij Auriga verbleef, is zij erin geslaagd een opleiding niveau 2 af te ronden. Inmiddels heeft Esmeralda een eigen woning waar zij samen met haar vriend woont en vanuit Auriga ambulante begeleiding ontvangt.

Inkomen nodig

Vol enthousiasme begon ze aan een vervolgopleiding, maar deze heeft ze vanwege haar diverse beperkingen niet af kunnen maken. Omdat zij semi-zelfstandig woonde had ze inkomen nodig om haar huur te betalen. Door de Sociale Dienst werd haar een werkplek aangeboden. Helaas paste deze niet goed en is ze in haar proeftijd gestopt. Ook de volgende aangeboden werkplek paste niet goed, waardoor het ook hier na de proefperiode ophield. Uiteindelijk heeft Esmeralda via een uitzendbureau een baan gevonden. Dit was voor Esmeralda een vrij pittige baan. Het werk viel haar erg zwaar en ze zat niet op haar plek. Toen is ze in gesprek gegaan met een jobcoach van Auriga. 

Hulp van een jobcoach

Door de integrale aanpak van Auriga wist de jobcoach veel over Esmeralda. Wie is Esmeralda, waar is ze goed in, wat vindt ze moeilijk en waar liggen haar interesses. De jobcoach ging gericht op zoek naar lokale ondernemingen waar Esmeralda zou passen. In de voorbesprekingen met werkgever kon de jobcoach een goed beeld gegeven wie Esmeralda is en wat zij nodig heeft qua kaders om goed te kunnen functioneren. Het managen van verwachtingen. En dat ging goed, want Medusa bood Esmeralda een arbeidscontract! Met de Sociale Dienst regelde de jobcoach dat het traject direct aan Auriga uitbesteed werd.

Succesfactoren bij Auriga

  • Binnen Auriga worden diverse disciplines/functies ingezet rondom een jongere, zodat er een zo compleet mogelijk aanbod van hulp/dienstverlening gewaarborgd kan worden.
  • Er wordt gewerkt met 1 plan voor alle disciplines. De methode Een persoon, een plan bevordert een succesvolle ontwikkeling. Zo ook bij Esmeralda.
  • Omdat Esmeralda voor iedereen binnen Auriga bekend is, kon iedereen op juiste wijze inspringen in wat zij nodig had. 
  • Hierdoor kon er een goede match gemaakt worden met de arbeidsmarkt om een passende baan voor Esmeralda te vinden. 
  • Omdat de Sociale Dienst in deze casus mee kon bewegen, is vertrouwde begeleiding gewaarborgd gebleven, zodat Esmeralda nu een jaarcontract heeft.