Support voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie

- , Webinar
Netwerk & vrije tijd
Zorg

Om jongeren optimaal gebruik te laten maken van hun talenten, op een gezonde manier de grenzen te laten opzoeken en te ondersteunen in hun ontwikkeling, hebben zij de steun en support van hun netwerk nodig. Binnen 16-27 streven we er naar dat er in ieder geval één volwassen persoon duurzaam beschikbaar is voor de jongere. We zien dat gemeenten en andere partijen zoeken naar mogelijkheden voor goede support voor jongeren, om de eigen kracht van jongeren te versterken. Gemeenten zijn, samen met andere partijen, aan zet om te komen tot oplossingen. 

Wil je meer weten over de aanpak van informele ondersteuning voor jongvolwassenen? En wil je meedenken over goede aanpakken en oplossingen van knelpunten op dit gebied? Doe dan mee aan de webinar ‘support voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Met dit webinar willen we een impuls geven aan de informele ondersteuning voor de doelgroep 16-27, en met name de ondersteuning vanuit mentoren en maatjes. De sessie is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27.

Programma:

Doel van de webinar is allereerst inzicht geven in feiten en cijfers. We willen daarnaast zichtbaar maken wie er allemaal bezig zijn met het vraagstuk rondom informele ondersteuning voor jongvolwassenen en wat zij doen. Verder geven we handvatten voor het handelingsperspectief van gemeenten. Ook willen we partners stimuleren elkaar (regionaal) op te zoeken om samen tot oplossingen te komen. Tijdens de sessie spreken we met allerlei betrokkenen over het vraagstuk:

  • Perspectief van jongeren
  • Perspectief van de gemeente
  • Perspectief van de zorgaanbieder
  • Feiten en cijfers
  • Regionaal goed voorbeeld

Er is daarnaast ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en input te leveren.

Meer informatie en aanmelden

Door wie: de webinar is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27 in samenwerking met OZJ.
Voor wie: de sessie is bedoeld voor gemeente-functionarissen en partners van de aanpak 16-27. Weet je collega’s voor wie deze sessie ook interessant kan zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.
Hoe: de sessie volg je online vanaf je eigen werkplek.

Meld je aan

Heb je vragen of wil je vooraf een casus, goed voorbeeld of vraag indienen? Stuur dan een mail naar edgar.oomen@vng.nl o.v.v. online meedenksessie support.  

Leersessies

Na de webinar is het mogelijk deel te nemen aan leersessies om verdere uitwerking te geven aan interventies rondom support in je eigen gemeente. Deze leersessies geven een verdieping op wat werkzame (beleids)interventies zijn en op welke manier je wat en wanneer kunt inrichten. Resultaat van de leersessies is te komen tot maatregelen en beleidsinterventies dat in het eigen gemeentelijk werkplan kan worden opgenomen, om zo de support te vergroten en in breder kader van BIG5 te plaatsen met jongeren zelf, collega’s en andere stakeholders.

De leersessies vinden plaats op de volgende data en tijdsstippen:  

  • Leersessie 1      1 juni 10:00-12:00         
  • Leersessie 2      5 oktober 10:00-12:00  

Interesse om deel te nemen? Klik hier voor de aanmeldlink.