Toekomstplannen voor jongvolwassenen regio Hengelo

De gemeente Hengelo is één van de deelnemers aan de pilot Werken met een toekomstplan. De gemeente wil jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen door vroegtijdig een toekomstplan te maken met de jongere. Ze beginnen hiermee als de jongere 16 jaar wordt. 

Het toekomstplan is een project dat in eerste instantie bedoeld is voor Hengelose jongeren, tussen de 16 en 23 jaar, bij wie sprake is van professionele ondersteuning op één of meerdere leefgebieden. Het toekomstplan stopt niet op een bepaalde leeftijd, maar blijft aanwezig zolang dat nodig is. De kracht van het toekomstplan is dat vroegtijdig één plan van aanpak leidend is voor alle betrokkenen. Het perspectief voor lange termijn staat centraal. Hierdoor wordt voorkomen dat jongeren te laat worden voorbereid op het volwassen worden, maar ook van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Ervaringsdeskundigen

Er praten verschillende ervaringsdeskundigen mee in het project. Jongeren die zelf tegen problemen aanliepen toen ze 18 jaar werden, zoals Denise Bosma. ‘Toen ik er al op jonge leeftijd alleen voor stond, heb ik veel zelf uit moeten vinden. Ik wist van veel dingen niet hoe ze werkten en had vooral geleerd dat je hard moest werken en niet mocht klagen. Dit gaf mij vaak een gevoel van eenzaamheid en machteloosheid. Hierdoor heb ik lange tijd onder de armoedegrens geleefd, niet wetende dat er instanties waren die mij konden helpen. Een toekomstplan had mij zeker geholpen en mij het gevoel gegeven dat ik meer te zeggen had over mijn leven.’

Knelpunt in de praktijk

Professionals ervaren dat ze onvoldoende maatwerk kunnen leveren. Dat komt onder meer doordat wet- en regelgeving niet genoeg aansluit bij de leeftijdsgrenzen. Bijvoorbeeld een jongere van 17 jaar verblijft in een jeugdzorginstelling omdat thuis wonen niet mogelijk is. De jongere zit in het examenjaar van de HAVO, heeft een bijbaan en sport. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat hij zelfstandig zou kunnen wonen met wat begeleiding (ambulante hulp). Dat is nu niet mogelijk, want er is geen geschikte betaalbare woning. De ouders kunnen financieel niet bijspringen en de jongere kan ook geen leefgeld (bijstand) krijgen, want dit kan pas vanaf 18 jaar. De jongere kan zich niet inschrijven bij een woningbouwvereniging, want dit mag ook pas vanaf 18 jaar. Hij zou meer kunnen gaan werken, maar dan kan hij zijn examen niet halen. Wat nu? De jongere blijft noodgedwongen in een dure jeugdzorginstelling, terwijl dit niet de beste optie voor hem is.

Werken met een toekomstplan

Werken met de tool vraagt van de professionals en organisaties vooral een andere benadering naar de jongere, maar ook om een gedeelde visie in hoe samengewerkt dient te worden. Het project werkt tevens aan realisatie om hobbels in wet- en regelgeving weg te nemen waardoor maatwerk gerealiseerd kan worden voor de jongere. 

Meer informatie